Catalog Online

CATALOG ONLINE este un serviciu de catalog electronic, care are ca obiectiv cadru creșterea calității actului educațional, prin îmbunatatirea parteneriatului familie-școală.

Pentru o primă rulare a programului vă recomandăm apelarea informaticianului școlii. Informațiile inițiale vor fi introuse de către informaticianul școlii în ordinea următoare:

 • Materii,
 • Profesori,
 • Clase,
 • Elevi,
 • Parinţi

În cadrul acestui serviciu:

 • oferim părinților elevilor posibilitatea de a vizualiza, de acasă, oricând, notele și absențele copiilor, fără a fi nevoiți să se deplaseze la școală sau să contacteze profesorii.
 • realizăm o comunicare mai ușoară între părinte și profesor, având posibilitatea de a trimite mesaje online atât de la profesor la părinte, cât și invers.
 • oferim instituțiilor posibilitatea de a genera rapoarte săptămânale cu privire la notele (note, teze, medii) și absențele (motivate, nemotivate și totale) elevilor, la nivelul unei clase sau a întregului colectiv.
 • puteți genera situații și rapoarte cerute de Inspectoratul Școlar sau Ministerul Educației (foi matricole, situații școlare și altele).
 • oferim diriginților posibilitatea de a calcula automat: mediile, mediile generale, mediile pe clasă și absențele motivate, nemotivate / elev sau clasă , evitând astfel calcularea eronată a acestora.
 • promovăm diverse evenimente ce au loc în cadrul unității de învățământ.

Zona Administratorului

Administratorul va putea seta anul școlar curent, datele de contact ale unității de învățământ și se va asigura de buna funcționare a site-ului.

Introducerea materiilor

Materiile vor fi introduce de către administrator, care ulterior vor putea fi modificate sau șterse din secțiunea Materii din panoul de admin.

Introducerea profesorilor

Pentru adăugarea unui profesor în baza de date va fi necesar numele acestuia, CNP-ul și o adresă de email. Ulterior, se pot modifica datele introduse din panoul de admin, iar din contul de profesor, acesta își poate modifica parola.

Managementul claselor

Pentru a adăuga o clasă se va introduce ordinul acesteia (0-13) precum și litera. După adăugarea clasei se va selecta dirigintele clasei respective și materiile predate.

Managementul elevilor

Pentru a adăuga un elev se vor introduce toate datele lui, începând cu numele acestuia și finalizând cu limba maternă a acestuia. În final, se va alege și clasa din care face parte elevul. Datele introduse pot fi modificate ulterior de către administrator.

Managementul notelor

Notele, mediile și absențele pot fi modificate sau șterse numai din zona de administrare din motive de securitate. Se va selecta clasa, elevul și materia la care se dorește modificarea unei note după care va fi afișată o listă cu toate notele elevului respectiv la acea materie.

Rapoarte

Din această aplicație se pot genera rapoarte diverse precum rapoarte semestriale, anuale și altele.

Adeverințe

Din această aplicație se pot elibera adeverințe pentru elevi.

Zona Profesorului

Profesorul se poate autentifica cu numele utilizatorului setat în zona de administrare și cu parola generată de sistem.

Atribuțiile profesorului

Profesorul va selecta materia la care dorește să adauge notele, din partea dreaptă sus a ecranului. Pentru a oferi flexibilitate, dirigintele va putea adăuga note la toate materiile clasei sale. Profesorul va putea adăuga note (1-10) sau calificative (Is, S,B,FB) pentru clasele I-IV , de tip Notă sau de tip Teză. Media elevului se va putea calcula automat după introducerea unui număr minim de note. De asemenea profesorul va putea motiva absențele, doar ca și întârziat, la un anumit elev, la materia respectivă, cât și să trimită mesaje către părinți.

Zona Părintelui

Părintele se poate autentifica cu numele de utilizator setat in zona de administrator și cu parola generată de sistem. Acesta poate vizualiza notele, absențele, mediile și absenţele unui elev.